Tìm kiếm
Góc thư giãn
07/08/14,09:17
Hit: 2087

Responsive CSS cho iPad/iPhone

Sưu tập một số khai báo @media của CSS khi thiết kế web responsive tương thích với iPhone/iPad.

iPad in portrait & landscape

@media only screen 
and (min-device-width : 768px) and (max-device-width : 1024px) { /* STYLES GO HERE */}

iPad in landscape

@media only screen 
and (min-device-width : 768px) 
and (max-device-width : 1024px) 
and (orientation : landscape) { /* STYLES GO HERE */}

iPad in portrait

@media only screen 
and (min-device-width : 768px) 
and (max-device-width : 1024px) 
and (orientation : portrait) { /* STYLES GO HERE */ }

Retina iPad (iPad 3 & 4) in portrait & landscape

@media only screen 
and (min-device-width : 768px) 
and (max-device-width : 1024px)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) { /* STYLES GO HERE */}

Retina iPad in landscape

@media only screen 
and (min-device-width : 768px) and (max-device-width : 1024px) and (orientation : landscape) and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) { /* STYLES GO HERE */}

Retina iPad in portrait

@media only screen 
and (min-device-width : 768px) 
and (max-device-width : 1024px) 
and (orientation : portrait)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) { /* STYLES GO HERE */ }

iPad 1 & 2 in portrait & landscape

@media only screen 
and (min-device-width : 768px) 
and (max-device-width : 1024px) 
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1){ /* STYLES GO HERE */}

iPad 1 & 2 in landscape

@media only screen 
and (min-device-width : 768px) 
and (max-device-width : 1024px) 
and (orientation : landscape)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1)  { /* STYLES GO HERE */}

iPad 1 & 2 in portrait

@media only screen 
and (min-device-width : 768px) 
and (max-device-width : 1024px) 
and (orientation : portrait) 
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1) { /* STYLES GO HERE */ }

iPad mini in portrait & landscape

@media only screen 
and (min-device-width : 768px) 
and (max-device-width : 1024px)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1)  { /* STYLES GO HERE */}

iPad mini in landscape

@media only screen 
and (min-device-width : 768px) 
and (max-device-width : 1024px) 
and (orientation : landscape)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1) { /* STYLES GO HERE */}

iPad mini in portrait

@media only screen 
and (min-device-width : 768px) 
and (max-device-width : 1024px) 
and (orientation : portrait)
and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1)  { /* STYLES GO HERE */ }

iPhone 5 in portrait & landscape

@media only screen 
and (min-device-width : 320px) 
and (max-device-width : 568px) { /* STYLES GO HERE */}

iPhone 5 in landscape

@media only screen 
and (min-device-width : 320px) 
and (max-device-width : 568px) 
and (orientation : landscape) { /* STYLES GO HERE */}

iPhone 5 in portrait

@media only screen 
and (min-device-width : 320px) 
and (max-device-width : 568px) 
and (orientation : portrait) { /* STYLES GO HERE */ }

iPhone 2G-4S in portrait & landscape

@media only screen 
and (min-device-width : 320px) 
and (max-device-width : 480px) { /* STYLES GO HERE */}

iPhone 2G-4S in landscape

@media only screen 
and (min-device-width : 320px) 
and (max-device-width : 480px) 
and (orientation : landscape) { /* STYLES GO HERE */}

iPhone 2G-4S in portrait

@media only screen 
and (min-device-width : 320px) 
and (max-device-width : 480px) 
and (orientation : portrait) { /* STYLES GO HERE */ }

(Nguồn http://stephen.io/mediaqueries/)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

BÀI VIẾT NỔI BẬT

XEM NHIỀU NHẤT