Tìm kiếm
Góc thư giãn
08/10/13,10:21
Hit: 1708

Một vài thủ thuật jQuery

Ghi chú một vài thủ thuật với jQuery để dùng sau này.

Tìm kiếm theo tên (hoặc thuộc tính)

Prefix Selector [name|="value"]
Containing String Selector [name*="value"]
Contains Word Selector [name~="value"]
Starts With Selector [name^="value"]
Ends With Selector [name$="value"]
Equals Selector [name="value"]
Not Equal Selector [name!="value"]
Has Selector [name]
Multiple Selector [name="value"][name2="value2"]

(còn tiếp)

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

BÀI VIẾT NỔI BẬT

XEM NHIỀU NHẤT